l

Bibelen

Jeg jobber for tiden med «Bibelen» på Norske Teater. Dette er teaterets 100år´s jubileumsforestilling.
Det blir en 6 timers forestilling.