l

Peer Gynt

Her kommer det litt tekst om min jobb med produksjonen
«Peer Gynt» på Torshov teateret